Главна организация: Министерство на земеделието

Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"


Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" (ИА СОСЕЗФ)


За контакт:

Уебсайт: https://www.caaf.bg/
Е-mail: ia@caaf.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 9434383


 

Моля изчакайте