Община Кюстендил


https://www.kustendil.bg/
Община Кюстендил е разположена в Югозападен район за планиране, Област Кюстендил, общинският център е град Кюстендил.
Територията на общината е с площ от 964,3 km2, обхваща 72 населени места - един град и 71 села. Населението е 57 950 жители, съгласно данните от Националния статистически институт към 31.12.2013 г., намалели на 55 706 към края на 2015 г.


За контакт:

http://www.kustendil.bg/

Адрес: п.к. 2500, гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
e-mail: obshtina@kustendil.bg
Тел.: 078/ 55 11 66
Факс: 078/ 55 10 04


 

Моля изчакайте