Община Стамболийски


Община Стамболийски се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пловдив. Общината е разположена в югозападна част на област Пловдив. С площта си от 61,27 км2 заема 15-о място сред 18-те общините на областта, което съставлява 1,02% от територията на областта.
Община Стамболийски се състои от 5 населени места – град Стамболийски, село Йоаким Груево, село Куртово Конаре, село Ново село и село Триводици.
Границите ѝ са следните:
- на североизток – община Родопи;
- на юг – община Перущица и община Кричим;
- на югозапад – община Брацигово, област Пазарджик;
- на запад и северозапад – община Пазарджик, област Пазарджик.
В икономическия профил на община Стамболийски водещо място заема вторичният -индустриален сектор, което e характерно за община с преобладаващо градско население. Общината е важна икономическа локация в област Пловдив с утвърдени промишлени традиции и потенциал за ново развитие.
Основният икономически потенциал е съсредоточен в гр. Стамболийски. Това определя и концентрирането на по-голяма част от трудовия ресурс в града и по-високите нива на заетост. В Стамболийски работят редица добре развити и разнообразни компании, които имат успешни партньорства с международни фирми за инвестиции, производство и продажби.
Като самостоятелна административно-териториална единица община Стамболийски съществува от 1998 г. С Указ № 111 (обн. 30.03.1998 г.) гр. Стамболийски и селата Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново село и Триводици, заедно с техните землища, са отделени от община Родопи, като е създадена самостоятелна община.


Контакт:
тел: 0339 62493; 0339 62258
e-mail: del_stamb@abv.bg


 

Моля изчакайте