Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил


Информация за размера на средното годишно рентно плащане за землищата на територията на област Кюстендил за стопанската 2015-2016 г.