Министерство на правосъдието


Министерство на правосъдието (МП) на Република България


За контакт:

Уеб сайт: www.justice.government.bg
Е-mail: priemna@justice.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 9237555Дъщерни организации


 

Моля изчакайте