Регионално управление на образованието - Хасково


РУО – Хасково е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета


За контакт:

Уеб сайт: www.ruobg.com
Е-mail: rio_haskovo@mon.bg
Телефони: (038)650060, (038)622503
Факс: (038)622503


 

Моля изчакайте