Община Добричка


Община Добричка, град Добрич е разположена в земите на южна Добруджа, около град Добрич, който е самостоятелен общински център. Съседни общини с които граничи са:Добрич, общини-Балчик и Г.Тошево на изток, община Тервел на запад, община Крушари на север всичките от област Добрич, и общини Аксаково и Вълчи дол на юг от Варненска област.На практика в област Добрич общината не граничи само с общините Каварна и Шабла. Административно-териториалното и устройство е нетрадиционно предвид факта, че няма административен център.
Територията на общината е 1298 кв. км.