Регионална здравна инспекция - Добрич


Регионална здравна инспекция - Добрич (РЗИ) е административна структура на Министерството на здравеопазването.


Дейност:

РЗИ - Добрич организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Добричка област.


За контакт:

ПК 9300 гр. Добрич
тел.: 058 588 614 факс: 058 600 692
ул. "Кирил и Методий" № 57
e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg
интернет страница: http://www.rzi-dobrich.org


 

Моля изчакайте