Регионална здравна инспекция - Монтана


Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Монтана осъществява държавната здравна политика на територията на област Монтана и е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, със седалище гр. Монтана.


За контакт:

гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 3
Телефон за контакт: 096/391711
факс: 096/300541
e-mail: rzi-montana@net-surf.net
Работно време:
08:30 - 12:30 часа,
13:00 - 17:00 часа
Работно време на Центъра за административно обслужване: 08:30-17:00 ч., без прекъсване
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на Центъра за административно обслужване /ЦАО/ продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


 

Моля изчакайте