Министерство на земеделието, храните и горите


Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)


За контакт:

Уеб сайт: www.mzh.government.bg
Е-mail: minister@mzh.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 98511199Дъщерни организации


 

Моля изчакайте