Министерство на земеделието


Министерство на земеделието (МЗм)


За контакт:

Уеб сайт: www.mzh.government.bg
Е-mail: minister@mzh.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 98511199Дъщерни организации


 

Моля изчакайте