Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик


Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик е специализирана териториална администрация /второстепенен разпоредител с бюджетни кредити/ към Министъра на земеделието и храните.


За контакт:

Областна дирекция „Земеделие” Пазарджик
4400, гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 3, ет. 4