Община ОпанЗа контакт:

6078 с.Опан, обл. Стара Загора
тел.: 04101 / 22 60; 042 / 603 044
e-mail: opan@mail.bg