Община Етрополе


www.etropolebg.com ; e-mail: obstina@etropolebg.com /

Град Етрополе е разположен в живописната котловина на река Малки Искър, в северните склонове на Стара планина, в подножието на връх Баба /1787 м/. Етрополската котловина е обградена от величествените старопланински върхове – Звездец, Шиндарника, Свети Атанас, Мара Гидия и др. Надморската височина на котловината е 550 м.

Етрополе се намира на 87 км североизточно от София.

Животът тук възниква още в праисторическата епоха. Най - ранните археологически паметници, открити в Етрополския край са каменни брадви и каменни брадви – чукове от периода на бронзовата епоха / ІІІ – ІІ хил. пр. Хр./.

Етрополе възниква като тракийско селище през VІІ – VІ в. пр. Хр. Икономическото благосъстояние и развитие на селището до голяма степен се дължи на неговото местоположение – в близост до древните пътища свързващи Дунава с Македония и Тракия.

През І-то хил. пр. Хр. тракийското племе, което населява района са трибалите, заемащи обширен район от двете страни на Западна Стара планина. Най – многобройните паметници, останали от това време са тракийските надгробни могили и останки от крепости в местностите Чертиград , Свети Атанас, Острума.

В годините на Първото и Второто българско царство Етрополе е важен снабдителен център за българската държава на желязо, мед и злато. Селището е със статут на войнишка община – населението има за задача да охранява проходите.

През ХV – ХVІІ в. градът е център на рудодобив и металообработване. Етрополе заедно със Самоков и Чипровци са най - големите снабдители на Османската империя с желязо. Другият важен отрасъл, който дава поминък на местното население е дърводобива.

През Възраждането Етрополе е един от важните занаятчийски и търговски центрове по българските земи. В града се развиват 42 занаята: златарство, бакърджийство, абаджийство, ковачество, мутафчийство, кожарство, дърводелство, витленичарство, бъкличарство и др. Изделията на етрополските майстори разнасят славата на града до Виена, Будапеща, Цариград, Александрия, Одеса, Букурещ.

Икономическото благосъстояние и будното население на Етрополе са фактор за развитие наЕтрополе манастира Св. Троица
просвета и книжовност в котловината. През ХІІ в. /1158 г./ е основан Етрополският манастир “ Св. Троица “/известен още с името ”Варовитец “ /. Той се намира на 5 км североизточно от града. В края на ХVІ в. и особено през ХVІІ в. тук възниква и функционира Етрополската книжовно – просветна школа, която няма аналог в българските земи по това време. Етрополските икони от ХVІ – ХVІІІ в. доказват съществуването и на иконописно ателие в манастира. Храмовата икона “ Старозаветна Троица” рисувана от зограф Недялко през 1598 г. е известна като първата подписана от български автор средновековна творба. Етрополе и манастирът са най-значимият духовен център в земите на Северна България през този период.

Населени места в общината: град Етрополе , селата Бойковец, Брусен, Лопян, Лъга, Малки Искър, Рибарица и Ямна , Горунака и Оселна


 

Моля изчакайте