Община Попово


Община Попово е разположена в Североизточна България и е съставна част на Област Търговище.

7800 гр.Попово
ул. „Ал.Стамболийски“ №1
тел.: 0608/40021
факс: 0608/40024
http://www.popovo.bg/bg/