Агенция за публичните предприятия и контрол


Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК)


За контакт:

Уеб сайт: www.appk.government.bg
Е-mail: apsk@priv.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 02/9701601