Община Несебър


Община Несебър е разположена в североизточната част на Бургаска област. На север граничи с общините Бяла и Долни Чифлик, на запад – с община Поморие, на изток - с Черно море.

Общината заема територия 420.4 кв.км. площ която обхваща 14 селища, от които 3 града - Несебър, Обзор и Свети Влас и 11 села - с.Равда, с.Гюльовца, с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица, с.Баня, с.Паницово, с.Раковсково, с.Приселци, с.Емона, с.Козница, , както и туристическия комплекс Слънчев бряг.


В нейната територия се разграничават три зони: крайбрежна, равнинна и планинска. Климатът е умерено – континентален. Водите - морски, подпочвени, речни. Почви – канелено – горски. Населението на Община Несебър наброява 22 348 души.
Подходящите природо – климатични условия и високата средногодишна температура са фактор, който формира отрасловата структура на общинската икономика – стопански туризъм, отдих и спорт. Плажните ресурси на общината са едни от най-големите на българското Черноморско крайбрежие и възлизат на 1500 дка с общ капацитет 140 хил. плажни места.


Община Несебър е най – голямата туристическа агломерация на Българското Черноморие. Туристическата индустрия е приоритетен отрасъл, един от най – динамично развиващите се и обещаващи икономически сектори. На нейната територия функционират 730 хотела и 2923 частни квартири с над 155 218 легла и 3537 заведения за обществено хранене. Значителна част от легловата база е съсредоточена в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, ВС „Елените”, гр. Обзор, Равда и Свети Влас.