Община Пещера


Географско местоположение на Община Пещера
Община Пещера (17 472 ха) е разположена в Западнородопската част на Осоговско-Родопската зона. В нея попадат части от Бесапарските, Къркарските и Баташките ридове, между които е врязана долината на Стара река и нейните притоци. Град Пещера (н.в. 450 м) се намира в предпланината, на границата с Горнотракийската низина.
По дефилето на река "Стара река" минава пътят, който свързва общината на изток със селата Бяга, Исперихово, Ново село и град Пловдив, на югоизток с град Брацигово, а на запад с градовете Батак, Велинград и Доспат и язовирите "Батак", "Беглика", "Широка поляна", "Доспат".
На 1 км от града в североизточна посока се отделя пътят за областния център, чрез който се осъществява пряка транспортна връзка със селищата от общината - с.Радилово и с.Капитан Димитриево.
Град Пещера се намира на 20 км. от Пазарджик, 40 км от Пловдив и на 125 км от София.


За контакт:

ул. "Дойранска епопея" №17
обл. Пазарджик
4550, гр. Пещера
тел: 0350 6 22 03
e-mail: mayor@peshtera.bg
https://www.peshtera.bg