Община Добрич


Община град Добрич е с особен статут и територия, която се покрива от землището на единственото населено място - град Добрич. Границите на общината обхващат 109 497 дка.


 

Моля изчакайте