Регионална инспекция по околна среда и водите - Хасково


Регионална инспекция по околна среда и водите - Хасково (РИОСВ - Хасково) е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Инспекцията извършва контрол и мониторинг на компонентите на околната среда на територията на две области- Хасково и Кърджали. Контролираната част от област Хасково включва 240 населени места, организирани в 10 общини: Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, Маджарово, Ивайловград, Любимец, Минерални бани и Стамболово с обща площ 4822 км² (общ.Тополовград се контролира от РИОСВ- Стара Загора). Контролираната част от Област Кърджали обхваща 6 общини – Кърджали, Момчилград, Крумовград, Черноочене, Джебел и Кирково с обща площ 2823 км². (община Ардино е в териториалния обхват на РИОСВ-Смолян).


За контакт:

Уеб сайт: www.riosv-hs.org
Е-mail: director@riosv-hs.org
Телефони: (038)664608, (038)601610


 

Моля изчакайте