Община Черноочене


Черноочене е единствената селска община в област Кърджали, но винаги е заемала значимо място в социално-икономическия облик на Източните Родопи. Районът има богата хилядолетна култура, както и вековни традиции в цивилизованото съжителство на етноси и религии.
Черноочене е входната врата към Родопите. Оттук минават едни от най-важните пътни артерии към централната част на страната.
Районът разполага с квалифициран трудов ресурс, развита инфраструктура и материално-техническа база. Те са предпоставка за благоприятната инвестиционна среда и навлизане на български, западни и турски капитали. Общината е разработила програма за устойчиво развитие през следващите пет години. Очакваме финансиране по няколко европейски програми, насочени към селското стопанство, леката индустрия и историческия туризъм.
И през настоящия век община Чероочене ще остане привлекателно място за живот, бизнес и отдих.
Община Черноочене е разположена в Източните Родопи на площ от 339 квадратни километра. Тя е една от седемте общини на Кърджалийска област. Отстои на 240 километра от столицата на България София и на 100 километра от държавните граници с Република Турция и Република Гърция. Черноочене граничи с общините Кърджали, Минерални бани, Хасково, Ардино, Първомай и Асеновград. Теренът на общината е пресечен и има изразен планински характер. 36,6 процента от цялата земя се стопанисва, а 14,3 процента /48 649 декара/ се обработват.
В община Черноочене днес живеят около 16 500 души, които населяват 51 селища, влизащи в състава на 22 кметства. Турци и българи оформят етническия състав на района, като 95 процента от населението са представители на турския етнос. Средната гъстота на населението е 37,5 души на квадратен километър при 81 средно за страната. Относителния дял на трудоспособното население и трудовите ресурси е сравнително постоянен и представлява 53,3 процента от цялото население.
В родопската община функционира една поликлиника, една здравна служба, 21 фелдшерски здравни пункта, 12 начални училища, 10 основни, едно средно-образователно училище, 3 читалища, 9 библиотеки. В село Пчеларово е представена етнографска музейна експозиция.