Регионална инспекция по околна среда и водите - СофияЗа контакт:

Уеб сайт: www.riew-sofia.org
Е-mail: riosv@riew-sofia.org
Телефони: 029559362, 029565152
Факс: 029559362