Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Добрич


Областна дирекция "Земеделие" - Добрич (ОДЗ)


За контакт:

Уеб сайт: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Dobrich/bg/Home.aspx
Е-mail: odzg_d@abv.bg
Телефон: (058)603712


 

Моля изчакайте