Община Крушари


Общината е разположена в северозападната част на Област Добрич. По площ се нарежда на 6 място от 8 в областта. Намира се между общините ГенералТошево (на изток), Добричка (на юг), Тервел (югозапад) и република Румъния (на север).