Община Тунджа


Община Тунджа е една от съставните общини на област Ямбол. Характерното за нея е, че включва 44 населени места от селски тип и няма град за админстративен център. Администрацията на община Тунджа се намира в град Ямбол.


 

Моля изчакайте