Областна администрация - Благоевград


Областна администрация - Благоевград


За контакт:

Уеб сайт: www.blagoevgrad.government.bg
Е-mail: info@bl.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (073)
Телефони: (073)88-14-01, 88-14-03
Факс: (073)88-14-03