Главна организация: Министерство на финансите

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"


Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" (ИА ОСЕС)


За контакт:

Уеб сайт: www.aeuf.minfin.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: 9859 5201/5203, (02)98595201
Факс: (02)98595202


 

Моля изчакайте