Областна администрация ПерникЗа контакт:

Станислава Антова - Експерт "Връзки с обществеността"
Областна администрация - Перник
Адрес: гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" №1Б, п.к. 2300