Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Търговище


Областна дирекция "Земеделие" - Търговище (ОДЗ)


За контакт:

Уеб сайт: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Targovishte/bg/Contacts.aspx
Е-mail: ODZG_Targovishte@mzh.government.bg
Телефон: 0601/620 05; 627 84
Факс: (0601)693 50


 

Моля изчакайте