Държавна агенция за закрила на детето


Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)


За контакт:

Уеб сайт: www.sacp.government.bg
Е-mail: sacp@sacp.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 933-90-10; 933-90-50
Факс: (02)9802415


 

Моля изчакайте