Община Угърчин


Сервизна информация

- Име на Общината – Община Угърчин, обл. Ловеч
- Точен адрес – гр. Угърчин, пл. “ Свобода” № 1
- Пощенски код - 55 80
- Телефонен код, тел., факс – 06931, 21 21
- Е – mail: obshtina@ugarchin.bg
Обща информация и инфраструктура

- Територия – 523 км2
- Брой населени места – 11, в това число административният център;
В Община Угърчин според административно-териториалното деление на страната са включени следните населени места: град Угърчин-административен център, като кметства селата: Лесидрен, Кирчево, Славщица, Сопот, Микре, Голец, Катунец, Каленик, Орляне, Драгана.
- Брой население по постоянен адрес – 6 292