Областна дирекция "Земеделие" гр.Кърджали


Областна дирекция “Земеделие” гр.Кърджали е регионална, областна структура на Главна дирекция “Земеделие и регионална политика” към Министерство на земеделието и храните. АДРЕС: бул. България №74; телефон: (0361) 62976 факс: (0361) 62976 email: delovod_odz_kj@abv.bg.