Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Видин


Областна дирекция "Земеделие" - Видин (ОДЗ)


За контакт:

Уеб сайт: www.mzh.government.bg/ODZ-Vidin/bg/Home.aspx
Е-mail: odzg_vidin@mzh.government.bg
Телефон: 094601489
Факс: 094601489


 

Моля изчакайте