Община Казанлък


Община Казанлък е разположена в подножието на Стара Планина в Казанлъшката котловина и заема площ от 634.4 км2.Град Казанлък е главно селище в едноименната котловина, заемаща около 780 кв.км между Стара планина и Средна гора и напречните прагове Кръстенец (Стражата) и Межденик, разположен е на 3 км южно от Стара планина и 3 км северно от река Тунджа, на 373 м надморска височина.Централното местоположение на Община Казанлък е предпоставка за бърза транспортна връзка, превоз на товари, туризъм с останалите градове в страната. Това е добра възможност за безпроблемни производствени, административни и бизнес отношения.По териториално деление, община Казанлък (ниво NUTS 4) е в състава на Югоизточния район за планиране (ниво NUTS 2), определен, в съответствие с изискванията на Регламент на ЕС 1059 / 2003. Югоизточният район за планиране се формира от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Населението на община Казанлък, по данни на ГРАО, към края на 2015 г., е 75 857 д, a към края на 2013 година е 76 988 д.


 

Моля изчакайте