Община Стрелча


Община Стрелча е разположена в подножието на южните склонове на Същинска Средна гора, на 475 м надморска височина. Територията от планината, в която е разположена Стрелча, е лесно достъпна за посетители поради ниската й надморска височина, наличието на селища и поддържащата ги инфраструктура. Община Стрелча влиза в границите на Пазарджишка област и заема територия от 224,46 км². В границите на общината са включени 1 град (Стрелча) и 4 села (село Блатница, село Дюлево, село Смилец и село Свобода).