Община Брусарци


Община Брусарци е разположена в Северозападната част на Република България в западната част на Дунавската хълмиста равнина, по терасите на река Нечинска бара, десен приток на Лом, на височина 125 м.

На изток от Брусарци се издига височината Поломски венец.

Граничи с общините Монтана, Лом, Медковец и Ружинци.

Разстоянието от общинския център - гр. Брусарци до областния град Монтана е 37 км, а до гр. Лом - 25 км. Географското положение на общината създава добри условия за осъществяване на връзки с други общини.

Брусарци е център на община, в която влизат още 9 населени места:

с. Смирненски

с. Буковец

с. Одровци

с. Киселево

с. Дъбова махала

с. Княжева махала

с. Крива бара

с. Дондуково

с. Василовци


Територията на общината е 194 553 дка / 5, 3%/ от територията на област Монтана.


За контакт:

Град Брусарци, ул. "Г. Димитров" № 85
e-mail: brusartsi_adm@abv.bg
http://www.brusartsi.com/
тел. 09783 22-11


 

Моля изчакайте