Община Брусарци


Град Брусарци, ул. "Г. Димитров" № 85
e-mail: brusartsi_adm@abv.bg
http://www.brusartsi.com/
Лице за контакт: Калин Петров Ст. експерт
телефон за връзка 0878497237