Община Ракитово


Община Ракитово се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Пазарджик, която има три населени места - гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково. Разположена на площта от 246,438 km2 и заема 7-мо място сред 12-те общини на областта, с население 14 706 души. Общинска администрация Ракитово осъществява местната политика в областта на общинското имущество, общинските предприятия, местните данъци и такси, образованието, здравеопазването, екологията, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, културно-историческия и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма. Осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.


 

Моля изчакайте