ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН,tsarkaloyan.eu


Общинска администрация Цар Калоян, област Разград.
Лице за контакти :Емине Чакал- директор на дирекция "Проекти и МДТ"
тел. 0888651175