Община Златица


Златица е град в Западна България. Той се намира в Софийска област и е част от Средногорието. Градът е административен център на Община Златица. Общинска администрация Златица обслужва град Златица и трите кметсва - Църквище, Петрич и Карлиево. Официална страница на община Златица е www.zlatitsa.bg


 

Моля изчакайте