Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"


Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"- гр.Русе (ИАППД) е единствената специализирана организация в България, която осъществява целия комплекс от работи по поддържане на плавателния път, акваторията на пристанищата и зимовниците за осигуряване безопасността на корабоплаването в българския участък от реката.


За контакт:

Уеб сайт: http://www.appd-bg.org
Е-mail: appd@appd-bg.org
Kод за междуселищно избиране: (082)
Телефони: (082)823130, (082)823133, (082)823134, (082)823135, (082)823136, 0889419182
Факс: (082)823131


 

Моля изчакайте