Изпълнителна агенция по трансплантация


Изпълнителната Aгенция по Tрансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.
Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.