Община Благоевград


Община Благоевград се намира в югозападната част на България и обхваща 620.12 кв.км територия. Населението в нея към юли 2011 година е 77441 души. Административният център на общината е град Благоевград.