Община Мездра


Община Мездра е разположена в Северозападна България и обхваща северната част на Искърското дефиле и Предбалкана по поречието на рeka Искър, със средна надморска височина 270м. Релефът е равнинно-хълмист и полупланински. Административният й център гр. Мездра се намира на 90 км. северно от гр. София. Пълноценното използване на природните ресурси за отдих и туризъм – китните села, природните забележителности, близостта до Врачанския балкан и добрата инфраструктура, са отличeн потенциал за почивка сред природата или на село.


 

Моля изчакайте