Община Сухиндол


Община Сухиндол се явява преходна между Дунавската равнина и Предбалкана. Разположена е в централната част на Северна България и заема западната част на област Велико Търново.

Общинският център Сухиндол се намира на 52 км. западно от областния град Велико Търново. Градът отстои на 117 км. от Българо - Румънската граница, както и на 30 км. от първостепенния шосеен път София - Севлиево - Велико Търново - Варна.


 

Моля изчакайте