Регионална здравна инспекция - Търговище


Регионална здравна инспекция - Търговище (РЗИ)


За контакт:

Уеб сайт: http://rzi-targovishte.bg
Е-mail: rzi-targovishte@mh.government.bg
Телефон: 0601/6 41 42
Факс: 0601/7 75 54


 

Моля изчакайте