Областна администрация - Видин


Областна администрация - Видин


За контакт:

Уеб сайт: www.vidin.government.bg
Е-mail: del_oa@vidin.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (094)
Телефон: (094)601616
Факс: (094)601076


 

Моля изчакайте