Община Пирдоп


Община Пирдоп се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 2 населени места - Пирдоп и Душанци. Административен център е гр. Пирдоп.
Територията на общината е социализирана още в дълбоката древност. Землището й е било обитавано от тракийското племе великокойлалети, който към V - IV в. пр. н. е. стават част от голямата държава на бесите. Повече от 180 тракийски могили свидетелстват за тяхното присъствие в региона. За първи път селището се появява в писмените извори в османски регистър от 1430 г. под името Протопопинци. То е доказателство, че в него е резидирал най-старшият по длъжност свещеник в района - протопопът. Топонимът Пирдоп е известен от 1727 г., за първи път записан в един поменик на Гложенския манастир.

Контакти:
Адрес: 2070, гр. Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2
Факс: 07181 57 01
Телефон: 07181 52 42
E-mail: obstina@pirdop.bg


 

Моля изчакайте