Патентно ведомство на Република България


Патентно ведомство на Република България е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост със седалище гр. София. Патентно ведомство на Република България е модерна държавна институция, чието призвание е да работи за прилагането на съвременната система за закрила на индустриалната собственост.


За контакт:

гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, електронен адрес: services@bpo.bg