Главна организация: Министерство на земеделието

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол


Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС)


За контакт:

Уеб сайт: www.iasas.government.bg
Е-mail: iasas@iasas.government.bg
Телефон: 02/870 03 75
Факс: (02)870 65 17


 

Моля изчакайте