Регионална здравна инспекция - Стара Загора


РЗИ - Стара Загора е административна структура на Министерството на здравеопазването, която организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Старозагорска област.