Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - София област


Областна дирекция "Земеделие" - София област (ОДЗ)


За контакт:

Уеб сайт: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Sofiaoblast/bg/Home.aspx
Е-mail: odzg_sfoblast@mzh.government.bg
Телефон: 9802873
Факс: 9883263


 

Моля изчакайте